E26灯头量规

E26 灯头量规通规7006-27D-3S,止规7006-29L-4,接触性能规(美)7006-29-3(E26/24),接触性能规(日)7006-29-3(E26/25)

  • 型号: SC-26C
  • 品牌: 广州世测(SHC)
  • 技术标准: GB 1483/ IEC 60061-3等

E26灯头量规产品列表:


序号

量规类型

量规名称

标准图号

量规型号

1


E26
灯头量规

通规

7006-27D-3

SC-26C1

2

止规

7006-29L-4

SC-26C2

3

接触性能规(美)

7006-29-3(E26/24)

SC-26C3

4

接触性能规(日)

7006-29-3(E26/25

SC-26C4


灯头量规-灯座量规-灯具量规

标签: 灯头量规
首页
产品
电话
联系