GB1002-2021插头插座量规和装置

GB/T1002-2021图12单相插座单插销孔止规国标插头插座量规

GB/T1002-2021图12单相插座单插销孔止规国标插头插座量规7量规名称:单相插座单插销孔止规 图12-10A世测型号:SC-GB1002-F1210 标准图号:GB/T1002-2021图128量规名称:单相插座单插销孔止规 图12-16A世测型号:SC-GB1002-F1216 标准图号:GB/T1002-2021图129量规名称:单相两极插座不接触规 图

  • 型号: GB/T1002-2021图12
  • 品牌: 广州世测
  • 技术标准: GB/T1002-2021

GB/T1002-2021图12单相插座单插销孔止规国标插头插座量规


7 量规名称:单相插座单插销孔止规 图12-10A

世测型号:SC-GB1002-F1210

        标准图号:GB/T1002-2021图12


8 量规名称:单相插座单插销孔止规 图12-16A

世测型号:SC-GB1002-F1216

        标准图号:GB/T1002-2021图12

灯头量规

灯头量规

灯头量规

灯头量规


9 量规名称:单相两极插座不接触规 图13

世测型号:SC-GB1002-F13

        标准图号:GB/T1002-2021图13


10 量规名称:单相两极带接地插座不接触规 图14-10A

世测型号:SC-GB1002-F1410

        标准图号:GB/T1002-2021图14


11 量规名称:单相两极带接地插座不接触规 图14-16A

世测型号:SC-GB1002-F1416

        标准图号:GB/T1002-2021图14


12 量规名称:单相两极插座接触规 图15

世测型号:SC-GB1002-F15

        标准图号:GB/T1002-2021图15


13 量规名称:单相两极带接地插座接触规 图16-10A

世测型号:SC-GB1002-F1610

        标准图号:GB/T1002-2021图16

14 量规名称:单相两极带接地插座接触规  图16-16A

世测型号:SC-GB1002-F1616

        标准图号:GB/T1002-2021图16


GB2099拔出力量规

15 量规名称:两极最大拔出力规

       世测型号:SC-GB1002-F1D10

       标准图号:GB/T2099.1-2021第22条

16 量规名称:10A三极最大拔出力规

世测型号:SC-GB1002-F3D10

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条


17 量规名称:16A三极最大拔出力规

世测型号:SC-GB1002-F3D16

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条

18 量规名称:两极最小拔出力规

世测型号:SC-F1X10

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条

19 量规名称:10A三极最小拔出力规(相)

世测型号:SC-F3X10-LN

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条


20 量规名称:10A三极最小拔出力规(地)

世测型号:SC-F3X10-E

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条

21 量规名称:16A三极最小拔出力规(相)

世测型号:SC-F3X16-LN

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条

22 量规名称:16A三极最小拔出力规(地)

世测型号:SC-F3X16-E

标准图号:GB/T2099.1-2021第22条

GB2099横向应力量规

23 量规名称:两极横向应力规

世测型号:SC-GB1002-F1H10

标准图号:GB/T2099.1-2021图13


24 量规名称:10A三极横向应力规

世测型号:SC-GB1002-F3H10

标准图号:GB/T2099.1-2021图13

25 量规名称:16A三极横向应力规

世测型号:SC-GB1002-F3H16

标准图号:GB/T2099.1-2021图13插头量规,插座量规

首页
产品
电话
联系