IEC60309 GB/T11919量规

插座和连接器尺d1和d2的止规之检查d1用的量规A图10216/20A-2P+E图10216/20A-3P+E图10216/20A-3P+N+E图10232/30A-2P+E, 3P+E图10232/30A-3P+N+E图10263/60A图102125/100A插座和连接器尺寸d1和d2的止规之检查d1用的量规B图10216/20A-2P+E图10216/20A-3P+E图10216/20A-3

  • 型号: IEC60309
  • 品牌: 广州世测
  • 技术标准: IEC60309 GB/T11919

插座和连接器尺d1和d2的止规之检查d1用的量规A

图102

16/20A-2P+E

图102

16/20A-3P+E

图102

16/20A-3P+N+E

图102

32/30A-2P+E, 3P+E

图102

32/30A-3P+N+E

图102

63/60A

图102

125/100A

插座和连接器尺寸d1和d2的止规之检查d1用的量规B

图102

16/20A-2P+E

图102

16/20A-3P+E

图102

16/20A-3P+N+E

图102

32/30A-2P+E, 3P+E

图102

32/30A-3P+N+E

图102

63/60A

图102

125/100A

检查相线孔的量规

图105

16/20A-2P+E

16/20A-3P+E

16/20A-3P+N+E

图105

图105

图105

32/30A-2P+E,  

32/30A-3P+N+E

图105

图105

63/60A

图105

125/100A

灯头量规

灯头量规

灯头量规

灯头量规

插头和器具输入插座尺寸

d2、d4和l1的止规-检查d4用的量规B

图108

16/20A-2P+E

图108

16/20A-3P+E

图108

16/20A-3P+N+E

图108

32/30A-2P+E,   3P+E

图108

32/30A-3P+N+E

图108

63/60A

图108

125/100A

最小拔出力量规

表110

插销直径5/6/7/8/10/12mm

灯头量规

灯头量规插头量规,插座量规

首页
产品
电话
联系