E26灯头通规E26灯头止规E26接触性能规(美规)

序号产品名称规格/型号数量(件)1E26灯头通规7006-27D-312E26灯头止规7006-29L-413E26接触性能规(美规)7006-29-3 (E26/24)1

  • 型号: E26灯头量规
  • 品牌: 广州世测
  • 技术标准: IEC0061-3

序号

产品名称

规格/型号

数量(件)

1

E26灯头通规

7006-27D-3

1

2

E26灯头止规

7006-29L-4

1

3

E26接触性能规(美规)

7006-29-3 (E26/24)

1

灯头量规

灯头量规

灯头量规

灯头量规


灯头量规-灯座量规-灯具量规

首页
产品
电话
联系